Η αιολική Ενέργεια ξεπέρασε σε νέες εγκαταστάσεις όλες τις άλλες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2008, στην ΕΕ.

Η ενέργεια που θα παράγουν οι ανεμογεννήτριες στην Ευρώπη, καλύπτει το 4,2% της ηλεκτρικής ζήτησης και αποτρέπει την εκπομπή 108 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, που ισοδυναμεί με την απόσυρση 50 εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, 160.000 εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στην αιολική βιομηχανία, ενώ οι επενδύσεις στην ΕΕ ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ.

Επενδύοντας στην αιολική ενέργεια, υποστηρίζει κανείς την τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης, προστατεύει το κλίμα, στηρίζει την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας και δημιουργεί εμπορικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Επίσης, η αιολική ενέργεια είναι παράδειγμα μια ευφυούς επένδυσης, όπου τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών συνδράμουν τις δικές τους εθνικές οικονομίες και όχι τις οικονομίες μερικών χωρών που εξάγουν πετρέλαιο.

Η Γερμανία και η Ισπανία εξακολουθούν να μονοπωλούν την κορυφή του Ευρωπαϊκού πίνακα αιολικών εγκαταστάσεων.

Η Γαλλία, η Ιταλία και το Ην. Βασίλειο είχαν ικανοποιητική ανάπτυξη ξεπερνώντας τα 3.000 MW.

Υπάρχουν 10 κράτη μέλη που ξεπέρασαν τα 1.000 MW, ενώ άλλα 2, η Αυστρία και η Ελλάδα είναι πολύ κοντά.

ΣΚΑΙ